Indhold

I dette afsnit omtales reglerne om eventuelt bundfradrag i den opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendomme mv., efter at fortjenesten er opgjort efter reglerne i afsnit (C.H.2.1.9). Herudover indeholder afsnittet de generelle regler for modregning af tab ved afståelse af (anden) fast ejendom i den opgjorte skattepligtige fortjeneste, inden fortjenesten ved afståelsen skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Bundfradrag i fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendomme med videre, skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme (C.H.2.1.10.1)
  • Generelle regler for fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom (C.H.2.1.10.2).