Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for regulering af anskaffelsessummen ved delafståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnet princip for regulering af anskaffelsessummen ved delafståelse (C.H.2.1.9.7.1)
  • Forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse (C.H.2.1.9.7.2)
  • Nedsættelse af anskaffelsessummen ved delafståelse (C.H.2.1.9.7.3).

Bemærk

  • Der gælder særlige regler for opgørelse af anskaffelsessummen ved hel- eller delsalg af landbrugsejendomme mv. Se i afsnit (C.H.2.1.9.8).
  • Anskaffelsessummen, der skal reguleres, er opgjort efter reglerne i afsnit (C.H.2.1.9.5).