åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.1.8 Afståelses- og anskaffelsessummen ved afståelse og erhvervelse af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit definerer afståelses- og anskaffelsessummen ved overdragelse/erhvervelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Afståelses- og anskaffelsessummen ved almindeligt salg/køb (C.H.2.1.8.1)
  • Afståelses- og anskaffelsessummen ved andre overdragelser end almindeligt salg/køb (C.H.2.1.8.2)
  • Fradrag i afståelsessummen (C.H.2.1.8.3)
  • Købsomkostninger og andre tillæg til anskaffelsessummen, bortset fra forbedringer (C.H.2.1.8.4)
  • Genbeskatning af fradrag ved indkomstopgørelsen (C.H.2.1.8.5).

Bemærk

Ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste skal sælgeren kontantomregne sin anskaffelsessum.

Kontantomregning omtales ikke i dette afsnit, men derimod i afsnit (C.H.2.1.9.3).

Sælgeren kan regulere anskaffelsessummen med bl.a. udgifter til forbedringer, der ikke er fratrukket ved den løbende indkomstopgørelse, når han eller hun opgør sin skattepligtige anskaffelsessum. Disse reguleringer er heller ikke omtalt i dette afsnit, men behandles særskilt i afsnit (C.H.2.1.9.6.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen.