Regel

Fortjeneste ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, medregnes som udgangspunkt ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 1.

Der gælder dog særlige regler for opgørelsen af anskaffelsessummen for ejendomme, der har fået afløst en jordrentepligt. Se EBL § 7, stk. 3.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.14) om de regler der gælder ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt.