Regel

Fortjeneste ved mageskifte er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven. Mageskifte sidestilles derfor med afståelse efter ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 1.

Der gælder særlige regler for opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved mageskifte, når to ejere bytter ubebyggede arealer, når angivne betingelser er opfyldte. Se EBL § 7, stk. 2.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.13) om reglerne ved mageskifte af ubebyggede arealer.