Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af forskellige typer af afståelser, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Udover afståelse ved et almindeligt salg gælder loven også for en række andre overdragelser af fast ejendom, der sidestilles med salg i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder: