åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2 Afståelse af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Ejendomsavancebeskatningsloven C.H.2.1
  • Frigørelsesafgift C.H.2.2
  • Næring ved afståelse af fast ejendom (statsskatteloven) C.H.2.3
  • Ejerlejlighedsbeskatningsloven C.H.2.4