Dato for udgivelse
20 Jun 2011 11:36
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-049852
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 554/2011 offentliggjort i EU-tidende L 150 af 9. juni 2011 afsluttet antidumpingproceduren vedrørende importen af korte syntetiske fibre af polyester (toldtariffens pos. 5503 20 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår afslutningen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 554/2011.

Forordningen trådte i kraft den 10. juni 2011.