Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af løbende ydelser efter LL § 12 B.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se LV Erhvervsdrivende 1999, afsnit E.I.2.1.4 om beskatning af løbende ydelser, aftalt før ikrafttræden af LL § 12 B den 1. juli 1999.