Indhold

Dette afsnit handler om en række spørgsmål, som opstår i forbindelse med afståelse af goodwill.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er skatteretlig goodwill? (C.C.6.4.1.1)
  • Værdiansættelse af goodwill (C.C.6.4.1.2)
  • Hvornår kan Skattestyrelsen ændre en aftale om fastsættelse af goodwill? (C.C.6.4.1.3).

Se også

Se afsnit C.C.6.5 om opgørelsen af fortjeneste og tab på afstået goodwill.