Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af goodwill og andre immaterielle rettigheder.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit C.C.2.4.5.2 om afskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver
  • Afsnit C.C.6.2, "Opgørelse af afståelsessummer" 
  • Afsnit C.C.2.4.1.3.1 om kontantomregning
  • Afsnit C.C.6.5 "Opgørelse af anskaffelses- og afståelsessum samt fortjeneste og tab på goodwill og andre immaterielle aktiver".