åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.6.4 Goodwill og andre immaterielle rettigheder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af goodwill og andre immaterielle rettigheder.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit C.C.2.4.5.2 om afskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver
  • Afsnit C.C.6.2, "Opgørelse af afståelsessummer" 
  • Afsnit C.C.2.4.1.3.1 om kontantomregning
  • Afsnit C.C.6.5 "Opgørelse af anskaffelses- og afståelsessum samt fortjeneste og tab på goodwill og andre immaterielle aktiver".