Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ansatte uden bestemmende indflydelse på egen aflønningsform (C.A.5.16.2.1)
  • Hovedaktionærer mv. og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform (C.A.5.16.2.2).