Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 218 af 14. april 1999

Med virkning fra 1. januar 1999 blev der i LL § 30 indført en skatteundtagelse vedrørende alkoholafvænning.

§ 1, nr. 4

Lov nr. 389 af 6. juni 2002

Med virkning fra 1. januar 2002 blev bestemmelsen i LL § 30 udvidet til mere generelt at omfatte lægefagligt begrundet behandling af medarbejdere ved sygdom og ulykke. Samtidig blev der - ud over den eksisterende skattefrihed for alkoholafvænning - også skattefrihed for afvænning af afhængighed af medicin og rusmidler.

§ 1, nr. 1

Lov nr. 1061 af 17. december 2002

Med virkning fra 1. januar 2003 blev der i LL § 30 indsat et nyt stk. 2 om skattefrihed for medicinudgifter i forbindelse med arbejdsgiverbetalt behandling ved sygdom og ulykke. Som følge heraf blev de tidligere stk. 2-3 til stk. 3-6.

§ 1, nr. 1-5

Lov nr. 1392 af 20. december 2004

Med virkning fra 1. januar 2005 blev LL § 30 udvidet til også at omfatte arbejdsgiverbetalt rygeafvænning.

§ 2, nr. 1-8

Lov nr. 1382 af 28. december 2011 Med virkning fra 1. januar 2012 blev LL § 30 indskrænket til kun at give skattefrihed for arbejdsgiverbetalt behandling af misbrug af medicin eller alkohol eller andre rusmidler. § 1, nr. 20