Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den skattepligtige værdi af fri bil sættes.

Afsnittet indeholder:

  • Procentreglen
  • Miljøtillæg.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi.

Procentreglen

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes til en procentdel af bilens værdi. Se LL § 16, stk. 4.

Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst 160.000 kr. 

Til den skattepligtige værdi lægges altid et miljøtillæg, for at finde beskatningsgrundlaget, se herom nedenfor og i C.A.5.14.1.7.

Miljøtillæg

Der skal lægges et miljøtillæg oven i værdien af fri bil. Se LL § 16, stk. 4. Denne regel gælder fra og med 2010. Der medregnes dog ikke udligningstillægget på diselbiler, ligesom eventuelt privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes.Tillægget er på samme størrelse som ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil, og skal lægges til den skattepligtige værdi. Tillægget er fra og med 2013 på 1,5 gang størrelsen af ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil. Følgende skal dog ikke regnes med:

  • Udligningsafgiften på dieselbiler (benævnes også udligningstillægget)
  • eventuelt privatbenyttelsestillæg (benævnes også privatbenyttelsesafgift)

efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.