åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Gaveafgift (C.A.6.2.1)
  • Nedsat gaveafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.A.6.2.2)
  • Henstand med betaling af gaveafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.A.6.2.3)
  • Når gavegiver ikke har afkom (C.A.6.2.4).