åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der skal betales registreringsafgift af motorkøretøjer, både nye og brugte, når køretøjet skal indregistreres her i landet. Det gælder, uanset om de bliver indført fra et EU-land, fra andre lande eller bliver indført told- og momsfrit som flyttegods.

Definition af nye køretøjer

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt. Se REGAL § 27.

Ved værdifastsættelsen kan der tages udgangspunkt i listeprisen for det pågældende køretøj. Hvis der ikke er en listepris, sker værdifastsættelsen med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende eller sammenligneligt køretøj. For at kunne fastsætte værdien kan Skatteforvaltningen bede en importør om at kalkulere køretøjets almindelige pris på landsbasis.