åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1.5.3 Værdifastsættelse af brugte køretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver værdifastsættelsen af brugte køretøjer, herunder veterankøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Værdifastsættelse af brugte køretøjer (I.A.1.5.3.1)
  • Værdifastsættelse af veterankøretøjer (I.A.1.5.3.2).