åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1.5 Afgiftspligtig værdi" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver regler for fastsættelse af et køretøjs afgiftspligtige værdi. Den afgiftspligtige værdi danner som hovedregel grundlag for beregningen af registreringsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi (I.A.1.5.1)
  • Værdifastsættelse af nye køretøjer, herunder standardpris (I.A.1.5.2)
  • Værdifastsættelse af brugte køretøjer (I.A.1.5.3)