åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder bestemmelser om afgiftsfritagelse for motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel om afgiftsfritagelse af køretøjer (I.A.1.3.1)
  • Køretøjer til kongehuset, staten, brandslukning, redningstjeneste mv. (I.A.1.3.2)
  • Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil (I.A.1.3.3)
  • Busser (I.A.1.3.4)
  • Biler med tilladt totalvægt over 4 tons (I.A.1.3.5)
  • Mandskabsvogne (I.A.1.3.6)
  • Andre afgiftsfrie køretøjer mv. (I.A.1.3.7).