åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.9.4 Momspligt ved levering af nye bygninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver afgrænsningen mellem det afgiftsfrie område og det afgiftspligtige område, idet der sondres mellem "gamle" og "nye" bygninger med eventuel tilhørende jord.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit