åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om definition af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Fast ejendom - Praksis før 1. januar 2017 (D.A.5.9.2.1)
  • Definition: Fast ejendom - Regler og praksis fra 2017 (D.A.5.9.2.2)