Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af opbevaringsbokse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal betales moms ved udlejning af opbevaringsbokse. Bestemmelsen har bl.a. betydning for udlejning af bankbokse.

Begrebet opbevaringsbokse omfatter ikke rum i hundepensioner.

Udlejning af rum i hundepension blev i SKM2002.602.LSR efter en konkret vurdering anset for en selvstændig hovedydelse. Udlejningen blev derfor betragtet som udlejning af fast ejendom. Da de pågældende rum ikke blev anset for at være omfattet af begrebet opbevaringsbokse, var udlejningen i den konkrete sag momsfritaget.

Se SKM2002.602.LSR.

Se også D.A.5.8.4.1.3.2 punkt c om hundepensioner.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.602.LSR

Begrebet opbevaringsbokse omfatter ikke rum i hundepensioner.

Se også D.A.5.8.4.1.3.2 punkt c.