Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af campingplads mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., omfatter momsfritagelsen i 1. pkt. ikke udlejning af campingplads.

Momspligten for udlejning af campingplads omfatter også stationære telte og campinghytter.

Det samme gælder udlejning af telte og flytbare træbarakker til brug ved fester og lignende. Se MNA 1967, 21.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Momsnævnet

MNA1967,21

Udlejning af telte og flytbare træbarakker er momspligtig.