åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.8.4 Fast ejendom: Udlejning og bortforpagtning er momsfri" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om hovedreglen, hvorefter der er momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejning eller bortforpagtning.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (D.A.5.8.4.1)
  • Gas, vand, elektricitet og varme samt antenneydelser og telefon som led i udlejning eller bortforpagtning (D.A.5.8.4.2).