åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hovedreglen er, at undervisning er momsfritaget. Se ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Se afsnit D.A.5.3.4.

Undtaget er kursusvirksomhed, der primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv. og drives med gevinst for øje. Se ML § 13, stk. 1, nr. 3, 3. pkt. Se afsnit D.A.5.3.6.

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., omfatter også levering af varer og ydelser i nær tilknytning til den undervisningsvirksomhed, der er momsfritaget. Se afsnit D.A.5.3.5.

ML § 13, stk. 1, nr. 3, kan under visse betingelser omfatte undervisning, hvor leverandøren ikke står i direkte kontraktforhold til den studerende/eleverne. Se afsnit D.A.5.3.7.