Sammenhæng med momsrefusionsordningen

Bestemmelsen i ML § 9 indebærer, isoleret betragtet, at der sker en konkurrenceforvridning i forhold til private leverandører.

Hvis en kommunal skole eksempelvis køber mad hos et kommunalt plejehjem i samme kommune, skal der ikke beregnes moms af leverancen. Hvis den kommunale skole i stedet køber maden hos en privat leverandør, skal der derimod betales moms.

Bestemmelsen i ML § 9 skal imidlertid ses i sammenhæng med den momsrefusionsordning, der følger af lov nr. 497 af 7. juni 2006. Denne ordning bliver administreret af Indenrigs- og boligministeriet, og betyder, at kommuner og regioner får refunderet den moms, som kommunen eller regionen har betalt ved indkøb af varer og ydelser.

I ovennævnte eksempel betyder momsrefusionsordningen, at den moms, som den kommunale skole har betalt ved køb af mad hos en privat leverandør, bliver refunderet. Denne leverance er derfor momsmæssigt ligestillet med en leverance fra det kommunale plejehjem, der finder sted uden beregning af moms.

Statsinstitutioner mv. får også momsrefusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms. Se § 35.12 i finansloven.

Bestemmelsen i ML § 9 er derfor neutral set i konkurrencemæssigt perspektiv.