Indhold

Afsnittet beskriver den afgiftspligtige sats for pvc-folier til levnedsmidler.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatsen for pvc-folier.

Afgiftssatsen for pvc-folier

Afgiftssatsen for pvc-folier fremgår af EMBAL § 2d, som indsat ved lov 2226 af 2020. december 2020.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for pvc-folier.

  Kr. pr. kg.  
  2021 og 2023 2024-
Pvc-folier 40,70 43,71