Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde for pvc-folier omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtigt vareområde for pvc-folier

Afgiftspligtigt vareområde for pvc-folier

Afgiftspligten omfatter folier fremstillet af blød pvc (polyvinylchlorid), der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm, husholdningsfilm og lignende. Se EMBAL § 2d som indsat ved lov 2226 af 29. december 2020.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelse for overtrædelse af relaterede eu-retsakter, hvilke pvc-folier der er egnet til emballering af levnedsmidler. Disse folier henhører bl.a. under toldtariffens pos. 3919, 3920, 3921 og 3926.

Den del af et laminat, som er blød pvc-folie, er afgiftsbelagt.

Folier, som ikke er af pvc, eller som ikke er til levnedsmidler, er ikke omfattet af afgiften.

Materialet pvdc er ikke en pvc, fordi materialerne er lavet af hvert sit grundstof.

Pvc-folier, der i udlandet er brugt til emballering af levnedsmidler, hvor levnedsmidlerne efterfølgende indføres her til landet, er ikke omfattet af afgiftspligten.