Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for emballager omfattet af den volumenbaserede afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
  • Afgiftssatserne for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem.
  • Afgiftssatserne for emballager til øl, minderalvand med kulsyre mv., det ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftssatser for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for emballager, der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem. Se EMBAL § 1, nr. 1 og EMBAL § 2, stk. 2 og 4. Dvs. emballager til spiritus, vin eller frugtvin (dog ikke alkoholsodavand, cider og lignende på eller under 10 pct. alkohol).

Bemærk

Afgiftssatserne forhøjes den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov nr. 168 af 29. februar 2020.

Materialer

Karton eller laminater af forskellige materialer

Andre materialer, fx glas, plast og metal

Rumindhold

Kr. pr. stk.

Kr. pr. stk.

 

2020

2021-2023

2024-

2020

2021-2023

2024-

Under 10 cl

0,08

0,08

0,09

0,13

0,14

0,14

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,15

0,16

0,17

0,25

0,26

0,28

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,25

0,26

0,28

0,40

0,42

0,45

Over 60 og ikke over 110 cl

0,50

0,53

0,56

0,80

0,84

0,89

Over 110 og ikke over 160 cl

0,75

0,79

0,83

1,20

1,27

1,34

Over 160 cl og indtil 20 l

1,00

1,05

1,10

1,60

1,69

1,78

Bemærk

Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast.

For de såkaldte "bag-in-box", er det materialet af selve inderposen, der ligger til grund for afgiftsberegningen. En inderpose, der er fremstillet af plastlaminat, hvor der indgår metalliseret plastfilm, er et laminat af forskellige materialer i relation til EMBAL § 2, stk. 2, se stk. 1, hvorfor der skal svares afgift som for laminat.

Afgiftssatser for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem jf. bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se EMBAL § 1, stk. 2.

Afgiftssatser for emballager til øl, mineralvand med kulsyre mv., der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

Følgende satser gælder for emballager ikke omfattet det obligatoriske pant- og retursytem, og indeholdende drikkevarer omfattet EMBAL § 1, stk. 2, litra a)-d):

 

 

Alle materialer

Rumindhold

Kr. pr. stk.

 

2020

2021-2023

2024

Under 10 cl

0,05

0,05

0,06

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,10

0,11

0,11

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,16

0,17

0,18

Over 60 og ikke over 110 cl

0,32

0,34

0,36

Over 110 og ikke over 160 cl

0,48

0,51

0,53

Over 160 cl og indtil 20 l

0,64

0,68

0,71