åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere, hvilke emballager, som er omfattet af den volumenbaserede afgift. Den volumenbaserede afgift kaldes også i daglig tale for stykafgiften.

Afsnittet indeholder

 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter uanset fremstillingsmateriale til emballering af visse drikkevarer.

Nedenstående skema viser, hvilke emballager der er omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgift). Nedenstående emballager indgår ikke i det obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022.

EMBAL § 1, nr. 1 Emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

 Emballager til

Varebeskrivelse

Pkt. 1.a

Spiritus
Spiritus under pos. 2208 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer uanset alkoholindhold fx akvavit og vodka.

Omfatter bl.a. ikke følgende:

 • Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 % vol., men ikke over 10 % vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).

Pkt. 1.b

Vin
Vin under pos. 2204 eller 2205 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost
 • Vermouth og anden vin af friske druer,  fx rødvin og portvin.

Omfatter ikke følgende:

 • Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Alkoholsodavand.

Pkt. 1.c

Frugtvin
Frugtvin under pos. 2206 med et alkoholindhold på over 10% vol. alk. og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Endvidere færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt.

Omfatter følgende:

 • Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 % vol. fx kirsebærvin
 • Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

 • Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer)
 • Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Ikke-kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2.litra e.

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem jf. bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se EMBAL § 1, stk. 2.

Bemærk

Oplysninger om det obligatoriske pant- og retursystem kan fås hos Dansk Retursystem A/S (www.danskretursystem.dk) eller Miljøstyrelsen (www.mst.dk) samt pantbekendtgørelsen. I forhold til afgrænsningen af afgiftspligt efter EMBAL, er det dog stadig bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022, som er relevant.