For forsendelse af beskattede varer inden den 13. februar 2023 - se Den juridiske vejledning 2023-1 afsnit E.A.1.8.3