Når EMCS ikke er tilgængeligt, og det ikke er muligt at oprette et udkast til elektronisk ledsagedokument eller sende og modtage meddelelser elektronisk, skal vareafsendere og varemodtagere følge den beskrevne nødprocedure, hvis de vil sende punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordningen.

EMCS er ikke tilgængeligt, når:

  • Der er nedbrud i den danske EMCS
  • Der er nedbrud i det fælles domæne for EMCS
  • Der er nedbrud i Skattestyrelsens del af onlineforbindelsen til EMCS
  • Der sker systemopdateringer af EMCS (varslet utilgængelighed på mere end 30 minutter).

EMCS regnes for at være tilgængeligt uanset om:

  • Der er nedbrud i onlineforbindelsen fra en virksomhed til EMCS
  • Der er nedbrud i en virksomheds eget EDB-system eller internetforbindelse.

Ved nedbrud i virksomhedens online-forbindelse, er der mulighed for i stedet at bruge EMCS via Skattestyrelsens hjemmeside. Ved forudgående henvendelse kan Skattestyrelsen i ganske særlige tilfælde også tillade, at nødprocedurerne kan bruges ved én eller flere bestemte forsendelser.

Når EMCS er utilgængelig som beskrevet ovenfor, skal der i stedet bruges midlertidige dokumenter ved forsendelse. De midlertidige dokumenter er tilgængelige her: Blanketter nr. 22.074 - 22.079.

Se også

For mere om EMCS-nødprocedure se Tekniske problemer med EMCS, nødprocedure.