Enhver ændring i virksomhedens forhold skal straks meddeles til Erhvervsstyrelsen, på virk.dk. Det gælder fx ændringer om

  • ejerforhold,
  • ansvarlig ledelse,
  • navn og
  • adresse, herunder lageradresse.

Ophører virksomheden varigt med at fremstille eller at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, skal virksomheden afmelde sig fra registrering som oplagshaver eller som varemodtager.

Hvis en virksomhed ophører, skal der betales afgift af beholdningen af ubeskattede varer. Varerne kan dog overføres ubeskattet til en anden virksomhed, som har ret til at modtage ubeskattede varer, eller overdrages til en ny ejer af virksomheden, hvis denne registreres.

Ved betaling af afgift af varebeholdningen gælder de almindelige frister for angivelse og indbetaling af afgift. Se A.B.4.4 om angivelse og afregning af afgifter.