Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for, hvordan og hvornår afgiftspligtige virksomheder og personer skal registreres.

Afsnittet indeholder:

  • Former for registrering E.A.1.4.1
  • Anmeldelse til registrering E.A.1.4.2
  • Afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner E.A.1.4.3
  • Inddragelse af registrering E.A.1.4.4
  • Ændring i og ophør af afgiftspligtig virksomhed E.A.1.4.5.