Afgiftsperioden for registrerede vandværker og andre registrerede virksomheder, der er momsregistrerede, er den samme som for moms, dvs. måneden, kvartalet eller halvåret.

Afgiftsperioden for registrerede virksomheder, som ikke er registreret efter momsloven, er kvartalet.