Dato for udgivelse
19 May 2011 12:51
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-057978
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé
Ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia. 

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 474/2011 offentliggjort i EU-tidende L 131 af 18. maj 2011 ændret forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast (toldtariffens pos. 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 og 3923 29 90 20) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordníng henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 474/2011.

Forordningen træder i kraft den 19. maj 2011.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 475/2011 offentliggjort i EU-tidende L 131 af 18. maj 2011 ændret forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast (toldtariffens pos. 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 og 3923 29 90 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Thailand (TH) og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia (MY).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 475/2011.

Forordningen træder i kraft den 19. maj 2011.