Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers gevinst og tab på omsættelige investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om gevinst og tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.1)
  • Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.2)
  • Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.3)
  • Hvad gælder, hvis minimumsindkomsten ikke udbetales? (C.B.4.5.4)

Se også