åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber (C.B.4.3.1)
 • Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.2)
 • Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.3)
 • Personers fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser mv. i aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.4)
 • Opgørelse af fortjeneste og tab (C.B.4.3.5)

  Se også

  Se også afsnit

  • C.B.4.6 om selskabets gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv.
  • C.F.3.1.7 om udbytteindtægter ved visse aktieafståelser.