åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne og praksis om beskatning af udbytte og udlodninger fra anpartsselskaber og aktieselskaber mv.

Afsnittet indeholder:

  • Det skattemæssige udbyttebegreb (C.B.3.1)
  • Hvornår skal udbytte beskattes? (C.B.3.2)
  • Hvordan beskattes udbytte hos personer? (C.B.3.3)
  • Hvordan beskattes udbytte hos selskaber? (C.B.3.4)
  • Maskeret udbytte/udlodning (C.B.3.5)
  • Hvordan beskattes maskeret udbytte/udlodning? (C.B.3.6)
  • Fiksering af ydelser mellem hovedaktionæren og selskabet (C.B.3.7).

Se også

  • C.B.2.1.1 om en række definitioner og forklaringer
  • C.B.4.2 om beskatning af udbytte fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv.