Indhold

I dette afsnit beskrives beskatning af afkast fra de tre former for danske rentenydelsesretter, der kan være med eller uden båndlæggelse af kapitalen, og beskatning af afkast fra udenlandske trusts og beskatning af de personer, som får afkast fra dem.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af rentenydelsesretter herunder båndlagte kapitaler (C.B.2.15.1)
  • Beskatning af udenlandske trusts (fonde) (C.B.2.15.2)
  • Udenlandske trusts (fonde) - stiftet/indskud foretaget 1. juli 2015 eller senere (C.B.2.15.3).