En person kan på ethvert tidspunkt vælge at betale enten hele eller en del af den resterende henstandssaldo.

Selv om personen foretager en delvis frivillig indbetaling, skal beholdningsoversigten ikke ændres. Det er kun, hvis personen betaler hele henstandssaldoen, at beholdningsoversigten bortfalder.

Hvis en person har valgt at betale fraflytterskatten, kan han ikke ændre valg og få udbetalt beløbet igen. For de personer, som var fraflyttet inden den 30. maj 2008, og som havde betalt fraflytterskatten gjaldt der nogle særlige regler. Se LV 2011-1, afsnit S.G.19.8, om henstand med skattebetaling.

Ved frivillige indbetalinger skal der også tages hensyn til den danske udbytteskat, der er indeholdt og ikke tilbagesøgt i årets løb. Det vil sige, at hvis der fx. i det år, hvor personen vælger at betale restsaldoen, er indeholdt udbytteskat i danske aktier, skal henstandssaldoen reduceres med den indeholdte udbytteskat.

Der er ikke nogen forfaldsdato for frivillige indbetalinger.

Er der en rækkefølge for nedskrivning af henstandssaldoen?

Som følge af styresignalet SKM2019.424.SKTST skal der fra og med 28. august 2019 ske nedskrivning af henstandssaldoen i den rækkefølge, hvormed de enkelte forhold indtræffer. Det vil sige de forhold, som medfører, at der skal foretages nedskrivning af henstandssaldoen og eventuelt desuden betales afdrag på henstandssaldoen.

Nedskrivning af henstandssaldoen skal ske på baggrund af følgende forhold:

 • Tidligere års indeholdte, ikke tilbagesøgte udbytteskat
 • Tidligere års negative skatteværdi af tab (danske tab opgjort efter PSL § 8 a).
 • Tidligere års opkrævning af skat, der vedrører salg, udbytter, andre udlodninger eller beløb, ydet som lån (når beløbet er betalt).
 • Årets negative skatteværdi af realiserede tab efter ABL § 39 A, stk. 4 (danske tab opgjort efter PSL § 8 a).
 • Årets opkrævning af skat, der vedrører salg med gevinst efter ABL § 39 A, stk. 3 (når beløbet er betalt).
 • Årets negative skatteværdi af opgjort tab som følge af tabsregulering efter ABL § 39 A, stk. 3, 5. pkt.
 • Årets opkrævning af skat, der vedrører udbytter, andre udlodninger eller beløb, ydet som lån (når beløbet er betalt), ABL § 39 A, stk. 5 - 7.

  Bemærk

  SKM2019.424.SKTST blev ophævet ved indarbejdelsen i Den juridiske vejledning.

  Se også

  Er der tale om afståelse/afståelser, fremgår det af C.B.2.14.2.8.4.2, hvordan der skal betales af på henstandssaldoen, under "Ad a".