åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.14.2.8 Henstand med betaling af den beregnede skat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit beskrives muligheden for at få henstand med den skat, som beregnes på aktier, når en person fraflytter, hvad personen skal foretage sig i den forbindelse og hvornår der skal betales af på henstanden.

Afsnittet indeholder: