åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.10 Beskatning ved likvidation, nedsættelse af kapitalen, og salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personers og selskabers aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven skal beskattes, når den pågældende aktionær har aktier i et selskab, som likvideres, eller hvor kapitalen i selskabet nedsættes, og hvis aktionæren sælger aktier tilbage til det udstedende selskab og visse datterselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Likvidationsudlodninger (C.B.2.10.1)
  • Udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen (C.B.2.10.2)
  • Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber (C.B.2.10.3).