Fra den 1. januar 2020 er ABL § 17 A ophævet. Bestemmelsen er videreført i LL § 16 I, der er nyaffattet. Der henvises til afsnit C.D.4.2