åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver anskaffelsestidspunktet for tildelte og købte tegningsretter og aktieretter og de aktier og konvertible obligationer, der erhverves ved udnyttelse af retterne.

Regel

Tegningsretter og aktieretter er som udgangspunkt anskaffet på retserhvervelsestidspunktet: 

  • Tildelte tegningsretter anses for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet. Dette vil normalt være det tidspunkt, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse træffer beslutning om tildeling af tegningsretter. Er tildelingen suspensivt betinget, udskydes retserhvervelsestidspunktet til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.
  • Tildelte aktieretter anses for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet.
  • Købte aktie- eller tegningsretter anses for anskaffet ved købet af aktie- eller tegningsretterne.
  • Købte tegningsretter til konvertible obligationer og købte konvertible obligationer anses for anskaffet ved købet.
  • Tildelte tegningsretter til konvertible obligationer anses for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet. Dette vil normalt være det tidspunkt, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse træffer beslutning om tildeling af tegningsretter. Er tildelingen suspensivt betinget, udskydes retserhvervelsestidspunktet til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Aktier og konvertible obligationer, der er erhvervet ved udnyttelse af tegningsretter og aktieretter

Aktier og konvertible obligationer, der er erhvervet ved udnyttelse af tegningsretter og aktieretter, er som udgangspunkt anskaffet på tegnings- eller udnyttelsestidspunktet:

  • Aktier, der erhverves ved udnyttelse af tildelte tegningsretter, anses for erhvervet ved tegningen.
  • Aktier, der erhverves ved udnyttelse af tildelte aktieretter, anses for erhvervet ved udnyttelsen.
  • Aktier, der erhverves ved udnyttelse af købte aktie- eller tegningsretter, anses for erhvervet ved udnyttelsen/tegningen.
  • Konvertible obligationer, der erhverves ved udnyttelse af en tildelt tegningsret og konvertible obligationer, der erhverves ved udnyttelse af en købt ret til at tegne konvertible obligationer, anses for erhvervet på udnyttelsestidspunktet. Erhverves den konvertible obligation i forbindelse med udstedelsen, uden at dette sker ved udnyttelse af en tegningsret, anses den konvertible obligation for erhvervet ved udstedelsen. Aktier, der erhverves ved konvertering af konvertible obligationer, anses for erhvervet på konverteringstidspunktet.