Dato for udgivelse
18 May 2011 09:40
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-005987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien.


Rådet her ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 469/2011 offentliggjort i EU-tidende L 129 af 17. maj 2011 ændret forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) (toldtariffens pos. ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 469/2011.

Forordningen træder i kraft den 18. maj 2011.