åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for gevinst og tab ved selskabers afståelse af aktier mv.

Afsnittet indeholder:

 • Forskellige typer aktier (C.B.2.3.1)
 • Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier (C.B.2.3.2)
 • Gevinst og tab ved afståelse af næringsaktier (C.B.2.3.3)
 • Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabs- og koncernselskabsaktier (C.B.2.3.4)
 • Gevinst og tab ved afståelse af skattefri porteføljeaktier (C.B.2.3.5)
 • Gevinst og tab ved afståelse af skattepligtige porteføljeaktier (C.B.2.3.6)
 • Skift af skattemæssig status (C.B.2.3.7)
 • Overgangsregler (C.B.2.3.8).

Se også

 • C.B.2.4 om næringsaktier
 • C.B.4.3 om gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab
 • C.B.4.6 om gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, og investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.