åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.3 Selskabers afståelse af aktier" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for gevinst og tab ved selskabers afståelse af aktier mv.

Afsnittet indeholder:

 • Forskellige typer aktier (C.B.2.3.1)
 • Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier (C.B.2.3.2)
 • Gevinst og tab ved afståelse af næringsaktier (C.B.2.3.3)
 • Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabs- og koncernselskabsaktier (C.B.2.3.4)
 • Gevinst og tab ved afståelse af skattefri porteføljeaktier (C.B.2.3.5)
 • Gevinst og tab ved afståelse af skattepligtige porteføljeaktier (C.B.2.3.6)
 • Skift af skattemæssig status (C.B.2.3.7)
 • Overgangsregler (C.B.2.3.8).

Se også

 • C.B.2.4 om næringsaktier
 • C.B.4.3 om gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab
 • C.B.4.6 om gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, og investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.