åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Den tidligere overgangsregel i ABL § 47 om nedslag for hovedaktionæraktier, som er erhvervet før den 19. maj 1993, er ophævet med virkning for aktieafståelser, der finder sted den 1. februar 2020 og senere. Se § 1, nr. 8, og § 3, stk. 2, i lov nr. 92 af 31. januar 2020. En overgangsregel var dog gældende til udgangen af 2020.

Reglen betød, at der blev givet et nedslag i avancen ved afståelse af hovedaktionæraktier, som skatteyderen havde erhvervet før den 19. maj 1993.

Der henvises i øvrigt til Den juridiske vejledning, udgaven 2021-2, afsnit C.B.2.2.3.2.3.